Máy chạy bộ quận 8

Blog review các sản phẩm máy chạy bộ tại quận 8

Giáo dục

Ưu việt tiếng anh là gì ? Các ví dụ

Trong một tập thể thì ai là người xuất sắc nhất sẽ được trọng dụng và ưu ái nhất. Giống với lớp tôi hồi cấp hai, bạn Linh luôn là người học giỏi nhất

Giáo viên ở trường ai ai cũng thương và có phần thiên vị bạn đó một chút, bạn giữ chức lớp trưởng trong nhiều năm liền và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất khối, tôi chơi cũng khá thân với bạn ấy, tôi với bạn ấy là cặp bài trùng cùng nhau nỗ lực học, có những gì tôi không biết thì tôi hỏi bạn nhưng cũng có không ít lần bạn ấy không biết mà hỏi ngược lại tôi, đời là luôn học hỏi mà, học cả đời cũng không hết. Sau này tôi chuyển trường lên thành phố học thì bỗng dưng tôi và bạn không nói chuyện với nhau nhiều nữa, chúng tôi rơi vào ngượng ngùng vì mỗi người có một môi trường học riêng nên không hiểu cho nhau nữa. Tôi cũng rất tiếc khi bây giờ nhìn hình của bạn ấy trên facebook cũng chỉ lặng lẽ thả tim chứ cũng không biết nói gì, tôi cảm thấy rất xa cách.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Định nghĩa ưu việt tiếng Anh là gì ?

Ưu việt còn đồng nghĩa với giỏi giang, tốt nhất, vượt trội, xuất sắc…vv nên nghĩa tiếng Anh là the best nhưng tuỳ vào mỗi trường hợp, mỗi câu mà dịch nghĩa khác nhau 

Ví dụ về ưu việt trong tiếng Anh và tiếng Việt.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Best keep her eyes on the trail for any more footled friends 

Tốt nhất hãy để mắt đến đường mòn của những người bạn chân dài hơn.

Betsy and Martha, now practically best friends, conspired together against the rest of us until they owned most of the board.

Betsy và Martha, bây giờ thực tế là bạn thân nhất, đã cùng nhau âm mưu chống lại chúng tôi cho đến khi họ sở hữu gần hết hội đồng quản trị..

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

The best works of art are the expression of man’s struggle to free himself from this condition, but the effect of our art is merely to make this low state comfortable and that higher state to be forgotten

Những tác phẩm nghệ thuật hay nhất là sự thể hiện cuộc đấu tranh của con người để giải phóng bản thân khỏi tình trạng này, nhưng tác dụng của nghệ thuật của chúng ta chỉ là làm cho trạng thái thấp này trở nên thoải mái và trạng thái cao hơn đó bị lãng quên.

Yours is the second offer I’ve had this trip and I want to make sure I get the best deal.

Của bạn là ưu đãi thứ hai mà tôi đã có trong chuyến đi này và tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất.

Everybody was astonished, for that boy was the best scholar in the school, and he had never been known to break a rule.

Mọi người đều ngạc nhiên, vì cậu bé đó là học sinh giỏi nhất trường, và cậu chưa bao giờ được biết đến là phá vỡ quy tắc.

And now, my friends, please to excuse My lisping and my stammers; I, for this once, have done my best, And so–I’ll make my manners..

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Và bây giờ, các bạn của tôi, xin vui lòng thứ lỗi cho việc nói ngọng và nói lắp của tôi; Tôi, cho điều này một lần, đã làm hết sức mình, Và vì vậy – tôi sẽ thực hiện cách cư xử của mình.

The truth is, I like your companionship – and I’d like my parents to meet one of my best friends.

sự thật là, tôi thích sự đồng hành của bạn – và tôi muốn bố mẹ tôi gặp một trong những người bạn thân nhất của tôi..

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *