Máy chạy bộ quận 8

Blog review các sản phẩm máy chạy bộ tại quận 8

Giáo dục

Bảng khối lượng thi công tiếng Anh là gì ? Mục đích chính của khối lượng thi công

Định nghĩa về khối lượng thi công

Bảng khối lượng thi công tiếng Anh là gì ? Mục đích chính của khối lượng thi công. BOQ là viết tắt của Bill of Quantities, BOQ là bảng kê số lượng (thường được gọi là BOQ hoặc BQ) là tài liệu do chuyên gia khảo sát số lượng hoặc tư vấn chi phí lập để xác định chất lượng và khối lượng công việc mà nhà thầu chính yêu cầu thực hiện để hoàn thành một dự án.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bảng số lượng cũng cung cấp cho nhà thầu chính số lượng công trình đo được như đã xác định trên bản vẽ và đặc điểm kỹ thuật của dự án.

Bảng khối lượng thi công tiếng Anh là gì ?

Bảng khối lượng thi công trong tiếng Anh nghĩa là Bill of Quantities (BOQ) 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Một số từ vựng liên quan

bill of particulars: bảng chi tiết

bill of indictment: bản cáo trạng. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Có thể bạn quan tâm :

Mục đích chính của BOQ là:

  • Chuẩn hóa quy trình cho các nhà thầu đấu thầu để chuẩn bị chi phí chắc chắn để thực hiện công việc.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • Cung cấp một phương pháp công bằng và chính xác để các nhà thầu đấu thầu định giá dự án bằng cách sử dụng cùng một thông tin.
  • Cho phép các nhà tư vấn của nhà tuyển dụng thực hiện phân tích đấu thầu, nhờ đó họ có thể so sánh cả chi phí tổng thể đã nhận và các hạng mục có giá riêng lẻ với các hồ sơ mời thầu khác. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • Cho phép người khảo sát số lượng hoặc người quản lý hợp đồng xác nhận rằng các nhà thầu riêng lẻ đã gửi hồ sơ dự thầu chân chính tuân thủ thông tin đấu thầu, đại diện cho giá trị đồng tiền cho khách hàng.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *